Diaboor... uw hulp bij vloerzaag werken

Vloerzagen wordt trillingsvrij en stofvrij toegepast in… beton, asfalt, betonklinkers …

De meest voorkomende toepassingen van vloerzagen zijn:

  • funderingssleuven, funderingsputten

  • rioolsleuven, afvoergoten

  • ophanging en remmen testbank, vermogensbank

  • liftput , autoliftput , trapgat, machineput

  • afkorten van allerlei vloerplaten